Ngựa giấy "khủng" xếp hàng chờ "tháng cô hồn"

Thời điểm sát tháng 7 Âm lịch, đi khắp làng chuyên nghề vàng mã Phúc Am (xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) nơi đâu cũng thấy những chú ngựa giấy "khủng" chuẩn bị phục vụ cho nhu cầu cúng lễ trong "tháng cô hồn". (đọc thêm)