Ngựa giấy "khủng" xếp hàng chờ "tháng cô hồn"

Dân trí Thời điểm sát tháng 7 Âm lịch, đi khắp làng chuyên nghề vàng mã Phúc Am (xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) nơi đâu cũng thấy những chú ngựa giấy "khủng" xếp hàng chuẩn bị phục vụ cho nhu cầu cúng lễ trong "tháng cô hồn".

Ngựa giấy "khủng" xếp hàng chờ "tháng cô hồn"


Ngựa giấy của các gia đình làm vàng mã để đầy trên đường làng Phúc Am (xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội). Đây là mặt hàng vàng mã đỏi hỏi nhiều công sức sản xuất.

Ngựa giấy của các gia đình làm vàng mã để đầy trên đường làng Phúc Am (xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội). Đây là mặt hàng vàng mã đỏi hỏi nhiều công sức sản xuất.


Nhiều gia đình ở làng Phúc Am đã làm nghề vàng mã được hơn chục năm nay. Mỗi ngày, một hộ làm vàng mã có thể làm ra khoảng 5 - 6 con ngựa loại to.

Nhiều gia đình ở làng Phúc Am đã làm nghề vàng mã được hơn chục năm nay. Mỗi ngày, một hộ làm vàng mã có thể làm ra khoảng 5 - 6 con ngựa loại to.


Để đan hoàn chỉnh phần khung của con ngựa, người thợ quen nghề cần khoảng 2 tiếng.

Để đan hoàn chỉnh phần khung của con ngựa, người thợ quen nghề cần khoảng 2 tiếng.


Nhiều máy móc được sử dụng để giảm thời gian và công sức hoàn thành sản phẩm. Một gia đình có hai người làm vàng vã trung bình được khoảng 150.000 đồng sản phẩm, trừ tiền nguyên liệu đi thì cũng chỉ còn lấy công làm lãi.

Nhiều máy móc được sử dụng để giảm thời gian và công sức hoàn thành sản phẩm. Một gia đình có hai người làm vàng vã trung bình được khoảng 150.000 đồng sản phẩm, trừ tiền nguyên liệu đi thì cũng chỉ còn "lấy công làm lãi".


Khung ngựa được giao cho các hộ thực hiện công đoạn tiếp theo với giá 60.000 đồng/con.

Khung ngựa được giao cho các hộ thực hiện công đoạn tiếp theo với giá 60.000 đồng/con.


Công đoạn dán giấy (dán thô) tiêu tốn khoảng nửa giờ đồng hồ.

Công đoạn dán giấy (dán thô) tiêu tốn khoảng nửa giờ đồng hồ.


Những năm gần đây, mặt hàng ngựa giấy được mua rất nhiều.

Những năm gần đây, mặt hàng ngựa giấy được mua rất nhiều.


Có những con ngựa giấy khủng được bán ra với giá 1 triệu đồng, còn ngựa giấy cỡ nhỏ có giá khoảng 100.000 – 500.000 đồng.

Có những con ngựa giấy "khủng" được bán ra với giá 1 triệu đồng, còn ngựa giấy cỡ nhỏ có giá khoảng 100.000 – 500.000 đồng.

Ngựa giấy "khủng" xếp hàng chờ "tháng cô hồn" - 9

Ngựa giấy "khủng" xếp hàng chờ "tháng cô hồn" - 10

Ngựa giấy "khủng" xếp hàng chờ "tháng cô hồn" - 11


Ngựa giấy đủ loại kích cỡ để sẵn khắp nơi, chờ các lái buôn về lấy hàng mang đi.

Ngựa giấy đủ loại kích cỡ để sẵn khắp nơi, chờ các lái buôn về lấy hàng mang đi.


Vàng mã ở Phúc Am được người buôn từ khắp các tỉnh thành phía Bắc về mua chở đi.

Vàng mã ở Phúc Am được người buôn từ khắp các tỉnh thành phía Bắc về mua chở đi.

Quân Đỗ