Ngắm cảnh sông Amazon

Sông Amazon chiếm khoảng 20% tổng lưu lượng nước ngọt cung cấp cho các đại dương.
Mới nhất