Làm bãi trông giữ xe có phải xin giấy phép?

Làm bãi trông giữ xe có phải xin giấy phép?
Mới nhất