Kinh doanh dịch vụ dù có lệnh cấm hoạt động sẽ bị xử lý như thế nào

Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch" có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một hành vi. Đối với tổ chức vi phạm quy định trên thì mức phạt tiền sẽ gấp đôi, tức từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.
Mới nhất