Khởi tố đối tượng đặt mua Iphone rồi cướp từ người giao hàng

Sau khi đặt hàng qua mạng, Hùng lên kế hoạch dùng hơi cay cướp từ người giao hàng. Đối tượng đã tự chế bình xịt hơi cay, thực hiện 3 vụ cướp tài sản. (đọc thêm)