video cùng chuyên mục

Khám phá hoang mạc Mojave

Hoang mạc Mojave là một hoang mạc có nhiệt độ khắc nghiệt và bốn mùa rõ rệt. Hoang mạc này có chứa từ 1.750 đến 2.000 loài thực vật.