Huy động cả gia đình nấu 20.000 chai nước vối gửi vào khu cách ly

Với ý tưởng "hương vị quê nhà", một người đàn ông ở Thanh Hóa đã tổ chức nấu 20.000 chai nước vối để gửi tặng người dân đang thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung.
Mới nhất