Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM trong ngày thứ 6 "cá tính"

Một số trường học ở TPHCM thực hiện "ngày cá tính", theo đó học sinh mặc đồng phục tự do của lớp thay cho đồng phục của trường vào một ngày trong tuần. (đọc thêm)