Học sinh Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM trong ngày học "Thứ 6 sắc màu"

Ngày học cuối tuần, vào thứ 6, sân trường đến các lớp học Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM ngợp trong các sắc màu xanh, hồng, đỏ, vàng... (đọc thêm)