Hiệu phó nhà trường nói về sự xuống cấp của nhiều phòng học

Ông Phạm Đình Hậu - Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Quang Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) nói về nhiều phòng học sắp sập.
Mới nhất