Giữ nguyên bản án với tử tù Hồ Duy Hải

Không chấp nhận kháng nghị, giữ nguyên bản án với tử tù Hồ Duy Hải (đọc thêm)