Giáo sư Trương Nguyện Thành đi xuyên Việt bằng xe đạp

Chặng 3 từ Huế đi Kon Tum được xem là đoạn đường vất vả nhất của giáo sư Thành trong chuyến xuyên Việt.
Mới nhất