video cùng chuyên mục

Gian nan đường đến Huồi Thum trong ngày khởi công cầu Dân trí

Bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.