video cùng chuyên mục

Gia tăng nhu cầu về không gian làm việc tại Nhật Bản

Các quán karaoke tại Nhật Bản bỗng nhiên "ăn nên làm ra" trong mùa dịch khi giới văn phòng lựa chọn đây là nơi làm việc trong bối cảnh làm việc từ xa gia tăng.