Gấu tấn công nghệ sĩ xiếc đang mang bầu (Video: Daily Mail)

Một con gấu đực đã bất ngờ quay ra tấn công nữ nghệ sĩ xiếc thú đang mang bầu.
Mới nhất