video cùng chuyên mục

Ford Explorer 2021 có thêm phiên bản King Ranch

Đây sẽ là phiên bản cao cấp thứ hai của Ford Explorer 2021, chỉ sau bản Platinum 4WD.