Ford Explorer 2021 có thêm phiên bản King Ranch

(Dân trí) - Đây sẽ là phiên bản cao cấp thứ hai của Ford Explorer 2021, chỉ sau bản Platinum 4WD.

Ford Explorer 2021 có thêm phiên bản King Ranch - 1