(Dân trí) - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều nông sản của người dân Hải

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nông sản của người dân Hải Dương được nhiều nhóm thiện nguyện trở lên Hà Nội để tiêu thụ. Người Hà Nội đến ủng hộ và quyên góp gấp 5, 10 lần giá trị của nông sản.
Mới nhất