Về trang chủ

Cuộc đua cân não phía sau những liều vắc xin "quý hơn vàng"

Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á tiếp cận được nguồn vắc xin Covid-19. Để có được lô vắc xin "quý hơn vàng" này là cuộc chạy đua cân não của các bên liên quan.
Dân trí
Đang xem
Cuộc đua cân não phía sau những liều vắc xin "quý hơn vàng"
02:32

Cuộc đua cân não phía sau những liều vắc xin "quý hơn vàng"

Mới nhất