Cuộc đua cân não phía sau những liều vắc xin "quý hơn vàng"

Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á tiếp cận được nguồn vắc xin Covid-19. Để có được lô vắc xin "quý hơn vàng" này là cuộc chạy đua cân não của các bên liên quan.
Mới nhất