Cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhân Covid-19 đã 3 lần ngừng tim

“Sau 30 phút ép tim chưa thấy bệnh nhân biến chuyển gì, chúng tôi sợ rằng mình sẽ thua. Lúc đó, gần như toàn bộ nhân lực của Khoa đã được huy động để hỗ trợ”, vị Phó khoa Hồi sức tích cực nhớ lại.
Mới nhất