Cô Hoàng Thị Thu Hiền kiến nghị đưa tiết đọc sách vào nhà trường

Cô Hoàng Thị Thu Hiền kiến nghị Bộ GD-ĐT đưa tiết đọc sách vào nhà trường tại Hội thảo về phát triển văn hóa đọc tại TPHCM (đọc thêm)