video cùng chuyên mục

Cho tinh trùng "ngủ đông" để bảo vệ cơ hội làm bố của bệnh nhân ung thư

Ở Việt Nam, năm 1995, ngân hàng tinh trùng đầu tiên được thành lập. Tới nay đã có 15 ngân hàng tinh trùng đang hoạt động trên cả nước.