Về trang chủ

Cho tinh trùng "ngủ đông" để bảo vệ cơ hội làm bố của bệnh nhân ung thư

Ở Việt Nam, năm 1995, ngân hàng tinh trùng đầu tiên được thành lập. Tới nay đã có 15 ngân hàng tinh trùng đang hoạt động trên cả nước.
Dân trí
Đang xem
Cho tinh trùng "ngủ đông" để bảo vệ cơ hội làm bố của bệnh nhân ung thư
01:54

Cho tinh trùng "ngủ đông" để bảo vệ cơ hội làm bố của bệnh nhân ung thư

Mới nhất