Chợ cá Yên Sở tấp nập mỗi dịp cận Tết ông Công ông Táo. (Video: Hồng Vân)

Cho_ca_Yen_So_2018 (đọc thêm)