Chiêm ngưỡng một số tác phẩm của danh họa Edvard Munch trong Bảo tàng Munch

Người yêu hội họa sắp tới có thể sẽ phải đứng từ xa chiêm ngưỡng bức “Tiếng thét” (thực hiện hồi năm 1910), bởi độ ẩm đang gây tổn hại đối với màu sắc trên tác phẩm.
Mới nhất