video cùng chuyên mục

Chèo thuyền bằng chân ở Tam Cốc - Bích Động

Chèo thuyền ở Tam Cốc - Bích Động không chỉ đòi hỏi thể lực, sức bền vì quãng đường xa, còn yêu cầu sự khéo léo khi đưa thuyền vào hang động vừa thấp, tối, hẹp với vô số thạch nhũ xung quanh.