Cầu đáy kính nối liền hai đảo ở Trung Quốc

Trung Quốc tiếp tục ra mắt cây cầu đáy kính mới, nằm trong khuôn viên của công viên sinh thái tại tỉnh Hồ Nam. (đọc thêm)