Cậu bé liều mình cứu mẹ nuôi lúc bình gas phát nổ khiến cơ thể biến dạng

(Dân trí) - Lúc bình gas sắp phát nổ Chính đã chạy thoát nhưng mẹ nuôi vẫn còn trong ghe nên em quay lại hét lên "mẹ ơi, chạy đi" và kéo mẹ nuôi ra nhưng không thành.
Mới nhất