Cặp rắn hổ mây "khủng" nặng 60kg, dài 7m ở chân núi Cấm

Cặp rắn hổ mây "khủng" nặng 60kg, dài 7m ở chân núi Cấm (đọc thêm)