Cán bộ dân phòng có lời lẽ thiếu chuẩn mực, gây áp lực với người dân

Sau khi ông Hoài có mặt thì có thêm một cán bộ môi trường tên Hiếu và một dân phòng cũng có mặt. Anh H.S, người dân ấp 1 nhận ra người cán bộ dân phòng kia từng tham gia đốt rác nên báo với ông Hoài. (đọc thêm)