Ca khúc Xin trả nợ người do Khánh Ly trình bày

Mãi đến năm 1994, bà về Việt Nam và tái ngộ ông, sau 20 năm. Ông cũng đã viết tặng bà ca khúc Xin trả nợ người. Sau lần về Việt Nam này, bà đã ly dị chồng.
Mới nhất