Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nói về việc triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nói về việc triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội (đọc thêm)