1977Vlog phát ngôn sâu cay trong video chủ đề chống bạo lực gia đình

Nhóm làm phim 1977 Vlog tiếp tục có một video có nội dung nhân văn, với những lời thoại ấn tượng. Video mới của 1977 Vlog mượn ý tưởng của tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu. (đọc thêm)