Nhân tài Đất Việt

Sản phẩm

Sản phẩm: Giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang giọng nói tự nhiên Vbee (Vietnamese text to speech)

Sản phẩm: Giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang giọng nói tự nhiên Vbee (Vietnamese text to speech)

VBEE TTS (công nghệ tổng hợp tiếng nói) là dịch vụ đầu tiên áp tại thị trường Việt Nam được công bố và áp dụng thành công trí tuệ nhân tạo học máy vào ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt, cho kết quả giọng nói tự nhiên như con người, có xảm xúc, có “tâm hồn”.
Sản phẩm: NovaonX – Nền tảng marketing automation đầu tiên tại Việt Nam

Sản phẩm: NovaonX – Nền tảng marketing automation đầu tiên tại Việt Nam

NovaonX là nền tảng Marketing Automation đầu tiên tại Việt Nam. Với việc tích hợp nhiều công cụ vào một sản phẩm NovaonX đã giải quyết được nhu cầu cần thiết đối với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ kinh doanh hiệu quả, giúp doanh nghiệp tự động hoá hoạt động tiếp thị, quản lý dữ liệu và tương tác khách hàng tập trung, báo cáo và phân tích tập trung, tối ưu và tăng hiệu quả marketing trên 100%.