1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Sửa luật lao động: Đề xuất tăng giờ làm thêm với 2 phương án

(Dân trí) - Dự thảo sửa đổi Luật lao động năm 2012 để mở 2 lựa chọn. Phương án 1: Tăng số giờ làm thêm không quá 600 giờ/năm. Phương án 2: Người lao động có thể làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày và không quá 5 ngày liên tục cho mỗi đợt làm thêm giờ.


Nhu cầu tăng giờ làm thêm xuất phát từ cả doanh nghiệp và người lao động.

Nhu cầu tăng giờ làm thêm xuất phát từ cả doanh nghiệp và người lao động.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, Điều 106 của Bộ luật Lao động hiện hành quy định số giờ làm thêm tối đa của người lao động là không quá 30 giờ/tháng và 1 năm không quá 200 giờ, trường hợp đặc biệt không quá 300 giờ.

Đưa ra lý do đề xuất tăng giờ làm thêm trong dự thảo, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, thực tiễn thực hiện quy định này cho thấy có nhiều ý kiến đề nghị cần tăng thời giờ làm thêm. Vì vậy, mục đích của đề xuất tăng giờ làm thêm nhằm đáp ứng nhu cầu của đa số doanh nghiệp và nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người lao động có nguyện vọng làm thêm để tăng thêm thu nhập.

Ngoài ra, việc tăng giờ làm thêm nhằm tăng tính cạnh tranh của thị trường lao động Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực.

Trong mối tương quan so sánh với các quốc gia khu vực thì số giờ làm thêm tối đa của người lao động Việt Nam hiện ở mức thấp (Trung Quốc: 36 giờ/tháng, Indonexia: 56 giờ/tháng, Singapore: 72 giờ/tháng; Thailan: 36 giờ/tuần; Malaysia: 104 giờ/tháng; Lào: 45 giờ/tháng; Campuchia và Philippines: Không khống chế.

Theo Ban soạn thảo, có nhiều ý kiến về việc tăng giờ làm thêm trong quá trình nghiên cứu: Tăng số giờ làm thêm tối đa theo hướng quy định 1 ngày làm việc thì người lao động làm việc bình thường và làm thêm giờ tối đa không quá 12 giờ/ngày và không được phép huy động người lao động làm thêm giờ liên tục quá 5 ngày làm việc cho mỗi đợt làm thêm giờ.

Do vậy, Dự thảo Luật lao động đang thể hiện 2 Phương án tại Điều 106 để xin ý kiến.

Phương án 1: Tăng số giờ làm thêm. Bảo đảm số giờ làm thêm và số giờ làm việc bình thường của người lao động không quá 12 giờ trong 1 ngày và không quá 5 ngày liên tục cho mỗi đợt làm thêm giờ. Tuy nhiên, tổng số giờ làm thêm của người lao động không được vượt quá 600 giờ trong 1 năm.

Phương án 2: Tăng số giờ làm thêm. Bảo đảm số giờ làm thêm và số giờ làm việc bình thường của người lao động không quá 12 giờ trong 1 ngày và không quá 5 ngày liên tục cho mỗi đợt làm thêm giờ.

Về lộ trình sửa đổi Luật lao động 2012, Bộ LĐ-TB&XH dự kiến:

Tháng 01/2017 sẽ trình Chính phủ;

Tháng 03/2017 sẽ trình cơ quan thẩm tra Quốc hội và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tháng 4/2017 sẽ trình Quốc hội dự án Luật.

Hoàng Mạnh