DMagazine

(Dân trí) - “Hết năm 2019, toàn quốc có 551.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 281.000 người so với năm 2018. Sự đột phá về số lượng này đã bằng cả kết quả vận động của 10 năm trước đó” - ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH VN cho biết.

Năm 2019: Hơn 280.000 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng kết quả 10 năm trước - 1

Bà Nguyễn Thị Minh, Tổng giám đốc BHXH VN

Năm 2019: Hơn 280.000 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng kết quả 10 năm trước

“Hết năm 2019, toàn quốc có 551.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 281.000 người so với năm 2018. Sự đột phá về số lượng này đã bằng cả kết quả vận động của 10 năm trước đó” - ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH VN cho biết.

Theo BHXH VN, trong năm 2019, với sự nỗ lực lớn của ngành BHXH trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị - xã hội, việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đã đạt được kết quả vượt bậc.

Đột phá về BHXH tự nguyện

Đánh giá về kết quả triển khai, ông Đào Việt Ánh cho biết: “Đây là con số ấn tượng. Bởi số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm 2019 đã gần bằng kết quả 10 năm thực hiện chính sách này, từ năm 2008 đến năm 2018”.

Được biết, năm 2008 - thời điểm đầu tiên thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, toàn quốc mới chỉ có 6.000 người tham gia. Đến hết năm 2018 con số này là 270.000 người.

Năm 2019: Hơn 280.000 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng kết quả 10 năm trước - 2

Ông Đào Việt Ánh, Phó tổng Giám đốc BHXH VN

Với nỗ lực của nhiều ngành, trong đó có BHXH VN, con số trên đã tăng thêm tăng 281.000 người vào năm 2019.

Theo ông Đào Việt Ánh, năm 2020 được đánh giá là năm bản lề quan trọng để đạt mục tiêu đầu tiên về BHXH tự nguyện trong Nghị quyết số 28-NQ/TW.

“Số người tham gia BHXH tự nguyện dù tăng nhanh nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Việc vận động người dân tham gia đang còn không ít khó khăn, thách thức do chính sách BHXH tự nguyện chưa thật sự hấp dẫn với người lao động tự do có mức thu nhập thấp, bấp bênh trong khi thời gian đóng tối thiểu để hưởng lương hưu dài tới 20 năm” - ông Đào Việt Ánh cho biết.

Năm 2019: Hơn 280.000 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng kết quả 10 năm trước - 3

Bên cạnh đó, mức hỗ trợ của Nhà nước còn hạn chế, chưa có cơ chế hoa hồng đủ sức hấp dẫn các đại lý thu…

Trong định hướng tới đây, ngành BHXH sẽ tăng cường nhiều giải pháp, như: Mở rộng hệ thống mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, phấn đấu mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều có điểm thu BHXH tự nguyện; hướng dẫn, tập huấn chính sách BHXH tự nguyện cho các nhân viên đại lý thu, để lực lượng này phối hợp tuyên truyền, tư vấn đến từng người dân.

Năm 2019: Hơn 280.000 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng kết quả 10 năm trước - 4

Đồng thời, ngành BHXH sẽ giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho BHXH cấp huyện và từng đại lý thu; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính; đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia BHXH tự nguyện...

Ước tính đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 15,185 triệu người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) là 15,068 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 13,343 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 85,390 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số.

Từ ngày 1/1/2016, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) được giao bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và Nghị định số 21/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ.

Công tác thanh tra kiểm tra của ngành BHXH ngày càng được quan tâm, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người thụ hưởng.

Năm 2019: Hơn 280.000 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng kết quả 10 năm trước - 5

Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc BHXH VN, dự lễ trao sổ BHXH tới công nhân

Tính đến ngày 30/11, BHXH Việt Nam đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng tại 8.574 đơn vị, qua đó phát hiện 29.050 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 127,4 tỷ đồng.

Công tác thanh tra cũng phát hiện 33.011 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 63,5 tỷ đồng, tổng số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 880,9 tỷ đồng.

Tăng cường giám định BHYT

Về lĩnh vực CNTT, BHXH Việt Nam đã tập trung triển khai mạnh mẽ ứng dụng trong hầu hết các hoạt động nghiệp vụ, trong đó có giám định điện tử chi phí khám, chữa bệnh BHYT thông qua Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Năm 2019: Hơn 280.000 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng kết quả 10 năm trước - 6

Hệ thống Thông tin giám định BHYT đã kết nối tới hơn 12.000 (gần 100%) cơ sở khám chữa bệnh BHYT từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc.

Cùng với việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, số thu về quỹ BHXH, quỹ BHYT cũng không ngừng gia tăng với tổng số thu ước 361.549 tỷ đồng, đạt 100,54% kế hoạch cả năm.

Nhìn chung, Hệ thống thông tin giám định BHYT đã mang lại hiệu quả lớn trong quản lý khám chữa bệnh, kiểm soát việc sử dụng quỹ BHYT và tạo lập cơ sở dữ liệu quan trọng để đánh giá, điều chỉnh chính sách.

Nếu như trước đây làm thủ công, chỉ có thể kiểm tra khoảng 10 - 20% hồ sơ, nhưng khi có hệ thống giám định điện tử có thể kiểm tra tự động 100% các hồ sơ yêu cầu thanh toán theo các quy tắc giám định, theo dõi phát hiện được tình trạng lạm dụng thẻ BHYT, chỉ định quá mức cần thiết.

Năm 2019: Hơn 280.000 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng kết quả 10 năm trước - 7

Đồng thời, ứng dụng phần mềm cũng giúp bác sĩ kiểm tra quá trình khám chữa bệnh của bệnh nhân; chia sẻ thông tin, theo dõi diễn biến bệnh tật, kết quả xét nghiệm, các thuốc được chỉ định điều trị...

Đặc biệt giúp theo dõi kịp thời tình hình chi khám chữa bệnh, sử dụng nguồn kinh phí được giao, những phát sinh chưa hợp lý để kịp thời điều chỉnh.

Với định hướng chính trị thực hiện “BHXH toàn dân” theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW và dưới sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ, thời gian tới, ngành BHXH sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt nhằm tăng cường công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH tự nguyện để nhiều người dân hiểu và đăng ký tham gia.

Năm 2019: Hơn 280.000 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng kết quả 10 năm trước - 8

Cắt giảm thủ tục hành chính

Theo ông Đào Việt Ánh, trong năm 2019, BHXH Việt Nam đã tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Ngành, ban hành các Quyết định công bố thay thế, bãi bỏ các TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Tổng số TTHC của Ngành tiếp tục được cắt giảm từ 28 xuống còn 27 thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan”.

Năm 2019: Hơn 280.000 người tham gia BHXH tự nguyện, bằng kết quả 10 năm trước - 9

Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ của ngành phù hợp với các quy định, quy trình nghiệp vụ mới ban hành; triển khai Hệ thống thu nộp, chi trả điện tử BHXH, Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử.

Nội dung: Hoàng Mạnh. Nguồn ảnh: Tư Liệu