Thứ hai, 14/05/2018 - 06:03

Kinh ngạc xem robots thời 4.0 làm … đầu bếp

Dân trí

Cuộc cách mạng 4.0 với hệ thống lập trình sẵn có thể tạo nên những bất ngờ trong việc phục vụ con người trong tương lai. Trang web Futurism đã xây dựng câu chuyện về nghề làm bếp thời 4.0 với những tiện ích khiến nhiều người sẽ phải kinh ngạc.

Kinh ngạc xem robot thời 4.0 làm ...đầu bếp

Hoàng Mạnh tổng hợp (Nguồn: Futurism)