ĐHĐCĐ LienVietPostBank: Chuyển sàn niêm yết, miễn nhiệm 2 hội đồng quản trị

(Dân trí) - Tại đại hội, LienVietPostBank đã thông qua kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCom sang HOSE; miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân chức danh thành viên hội đồng quản trị của 2 thành viên...

Chiều nay 25/6, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Tại đại hội, LienVietPostBank đã thông qua kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2020 nhằm nâng cao hình ảnh và nhận diện thương hiệu của ngân hàng cũng như nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu, đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông. 

Đại hội cũng đã thông qua tờ trình về phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm nay. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (97.694.831 cổ phần tương đương 976.948.310.000 đồng). Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 là 10.746 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ LienVietPostBank: Chuyển sàn niêm yết, miễn nhiệm 2 hội đồng quản trị - 1
Đại hội đồng cổ đông LienVietPostBank đã thông qua nhiều chỉ tiêu kinh doanh quan trọng.

Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ cũng nêu rõ việc tăng vốn sẽ giúp LienVietPostBank tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển trong dài hạn cũng như đảm bảo tuân thủ các quy định chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước, hướng tới đáp ứng các chuẩn mực quốc tế cao hơn, giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, tạo nguồn lực để phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả.

Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua tờ trình về việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại LienVietPostBank từ 5% lên mức tối đa 9,99% vốn điều lệ của LienVietPostBank để phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cũng đã miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Nguyễn Đức Cử và ông Nguyễn Đình Thắng.

Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc LienVietPostBank cho biết: Năm 2019, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế là 2.039 tỷ đồng.

Năm 2020, trên cơ sở tình hình thị trường trong nước và quốc tế bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19, Đại hội đồng cổ đông LienVietPostBank đặt mục tiêu năm 2020 theo hướng thận trọng với tổng tài sản đạt 210.000 tỷ đồng, huy động thị trường 1 đạt 168.000 tỷ đồng, dư nợ thị trường 1 đạt 156.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức là 8%.

Kết thúc 5 tháng đầu năm 2020, ngân hàng đạt mức lợi nhuận trước thuế gần 830 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 208.000 tỷ đồng, tổng huy động thị trường 1 đạt hơn 168.300 tỷ đồng và dư nợ cho vay thị trường 1 đạt gần 148.600 tỷ đồng.

Trao đổi với cổ đông về kế hoạch phát triển, ông Phạm Doãn Sơn cho biết, thời gian tới ngân hàng sẽ thực hiện nâng cấp các phòng giao dịch (hiện ngân hàng còn gần 100 phòng giao dịch cần nâng cấp), qua đó sẽ đem lại lợi nhuận tốt hơn cho cổ đông thông qua việc khai thác tối đa mạng lưới trên toàn hệ thống.

Về việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu LPB, việc chuyển sàn sang HOSE sẽ được thực hiện trước ngày 31/12/2020. Hiện ngân hàng đã hoàn thiện phương án, lựa chọn được đơn vị tư vấn và sẽ triển khai theo tiến độ chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

An Hạ

Tin liên quan
Đọc thêm