Tháng 5, hoa sen Hà Nội

(Dân trí) - Hà Nội tháng 5, tháng của hương hoa sen tràn ngập Hồ Tây. Triển lãm về hoa sen của hoạ sỹ Nguyễn Thị Định đã khắc hoạ được phần nào vẻ đẹp của Quốc hoa Việt Nam.

Chng phi ngu nhiên mà Sen được chn làm Quc hoa ca Vit Nam. T ngàn đi xưa, dân tc Vit Nam đng lên đu tranh chng ngoi xâm, ri ni xâm. Thi nào, hoàn cnh nào, gian khó nào thì nhng con người Vit Nam ta cũng kiên cường bt khut. Ging như loài hoa sen n trong bùn ly nhưng hương thơm ca nó vn thanh khiết và du dàng, chng h ln chút nào s hôi tanh t môi trường nơi nó sng.

Trong đo Pht, hoa sen là biu tượng ca s thanh khiết và cũng là du hiu ca s hi sinh. Bông hoa được xem như mt biu tượng cao quí vì hoa sen vn vươn lên khi bùn đ n vào bui sáng và bông hoa vn sch s.

Hà Ni tháng 5, tháng ca hương hoa sen tràn ngp H Tây. Nhng người sinh sng ti Hà Ni có mt thú vui rt tao nhã nhng ngày tháng 5 này. Đó là thưởng trà sen bên h sen. Nhng lá trà được p trong cánh hoa sen sau mt thi gian, hp th hương thơm ca cánh sen, được chế bi nước nóng, hương sen ta ra, dìu du lan ta, làm bao mt mi ca sau mt ngày làm vic tan biến hết.

Như đ tô đim thêm cho th hương hoa đc trưng y, trin lãm tranh v hoa sen ca ha s Nguyn Th Đnh m ra tht đúng thi đim. Nhng bc tranh sơn du vi gam màu trm man mác mt ni bun, bi bn th sen là s tĩnh ti, tuy vy, nhìn vào nhng bc tranh đó, nhìn vào nhng bông sen mc thng lên t bùn ly đem li cho người xem nim tin và lc quan vào tương lai phía trước.

Trin lãm được din ra ti Puku, 16-18 Tng Duy Tân, Hà Ni t 24/5 tới 7/6.

Tháng 5, hoa sen Hà Nội
Tháng 5, hoa sen Hà Nội
Tháng 5, hoa sen Hà Nội
Tháng 5, hoa sen Hà Nội
Tháng 5, hoa sen Hà Nội
Tháng 5, hoa sen Hà Nội
Tháng 5, hoa sen Hà Nội
Tháng 5, hoa sen Hà Nội
Tháng 5, hoa sen Hà Nội
Tháng 5, hoa sen Hà Nội
Tháng 5, hoa sen Hà Nội
Một số tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm về hoa sen của họa sỹ Nguyễn Thị Định.

 Bình Yên