Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan

Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan
Taliban đã giành quyền kiểm soát phần lớn đất nước Afghanistan sau khi đẩy lùi quân đội chính phủ tại các thành phố lớn.

Tin tức về Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan