Chủ nhật, 03/07/2016 - 08:30

Trường hợp nào bị thu hoặc tạm giữ thẻ BHYT?

Dân trí

Ông Lê Văn Chính, TP Hồ Chí Minh hỏi: “Trường hợp nào Thẻ BHYT bị thu hồi, tạm giữ? Đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo nào được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT?”

Trường hợp nào bị thu hoặc tạm giữ thẻ BHYT? - 1

Cơ quan Bảo hiểm xã hội |Việt Nam trả lời:

Về trường hợp bị thu thẻ hoặc tạm giữ thẻ BHYT:

​- Thẻ BHYT bị thu hồi trong các trường hợp:

​+ Gian lận trong việc cấp thẻ BHYT;

​+ Người có tên trong thẻ BHYT không tiếp tục tham gia BHYT (ví dụ: chết, chuyển sang nhóm đối tượng khác…);

​+ Cấp trùng thẻ BHYT.

​- Thẻ BHYT bị tạm giữ trong trường hợp: người đi khám bệnh, chữa bệnh sử dụng thẻ BHYT của người khác.

Người có thẻ BHYT bị tạm giữ có trách nhiệm đến nhận lại thẻ và nộp phạt theo quy định của pháp luật.

Về người thuộc hộ gia đình cận nghèo nào được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

Đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo được NSNN hỗ trợ 100% mức đóng BHYT bao gồm:

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo, thời gian hỗ trợ 05 năm sau khi thoát nghèo. Trường hợp người thuộc hộ cận nghèo đã thoát nghèo trước ngày 01/01/2015 nhưng thời gian thoát nghèo tính đến ngày 01/01/2015 chưa đủ 05 năm thì thời gian còn lại được hỗ trợ thấp nhất là 01 năm;

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Phan Minh lược ghi

Tin liên quan

Mới nhất