Yoga: Tư thế xoay nửa người

Muốn giảm căng ở lưng? Hãy thử tư thế xoay này. (đọc thêm)