Lễ 30/4, đi Chợ Phiên đầu tiên ở bến Bạch Đằng

Lễ 30/4, đi Chợ Phiên đầu tiên ở bến Bạch Đằng (đọc thêm)