Flashmob kêu gọi chung tay mua bí xanh giúp đỡ nông dân

Để chia sẻ bớt nỗi khó khăn của bà con nông dân Thuỵ Phú, Phú Xuyên, Hà Nội khi bí xanh, bí đao được mùa, bị thương lái ép giá, hàng trăm bạn trẻ Hà Nội đã tình nguyện giúp người dân thu hoạch và tìm đầu ra cho khoảng 50 tấn bí. (đọc thêm)