Hàng ngàn trẻ em khám phá bể bơi bọt mịn lớn nhất Việt Nam

Hàng ngàn trẻ em khám phá bể bơi bọt mịn rộng 400m2 (đọc thêm)