Trộm xe máy còn “lịch sự” quay lại đóng cửa cho chủ nhà

Tên trộm nhẹ nhàng mở cổng vào sân nhà dắt xe máy ra ngoài. Xong việc, hắn còn bình tĩnh quay lại đóng cổng trong khi chủ nhà không hề hay biết. (đọc thêm)