Anh về đây rồi, đồng đội còn nằm nơi đâu?

Cùng lớp lớp thanh niên Việt Nam, người lính trẻ Nguyễn Đức Thông (xã Phù Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ) chiến đấu và ngã xuống. Rất nhiều năm sau, anh trở về đất mẹ với dòng tên “Liệt sỹ chưa biết tên”. Năm 2016, tấm bia mộ mang tên anh mới được gắn nơi anh yên nghĩ giữa Nghĩa trang quốc tế Việt – Lào (huyện Anh Sơn, Nghệ An). (đọc thêm)