Clip mô phỏng chuyển động 3D mới của GS. Luân và cộng sự

Clip mô phỏng chuyển động của tóc- một trong các ví dụ tiêu biểu khó nhất của ngành Đồ họa máy tính- dựa trên phương pháp mới đề xuất bởi GS. Luân và cộng sự. (đọc thêm)