Mải chụp ảnh, cô gái bị sóng lớn cuốn phăng

Một cơn sóng lớn đã bất ngờ xô tới và cuốn phăng một cô gái đang đứng trên mỏm đá để chụp ảnh ngoài biển. (Nguồn: Dailymail) (đọc thêm)