Nga lại phóng Kalibr gây kinh ngạc để bán vũ khí? (1)

Nga tiếp tục phóng tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu khủng bố ở Dara'a, thử nghiệm hơn 160 vũ khí trên thực địa (Clip tên lửa Kalibr-NK bay qua bầu trời phía Nam Aleppo). (đọc thêm)