Chị Nguyễn Thị Cúc chia sẻ về mô mình chăn nuôi của gia đình mình.

Clip: Chị Nguyễn Thị Cúc chia sẻ về mô mình chăn nuôi của gia đình mình. (đọc thêm)