Bão cát khổng lồ xuất hiện như muốn nhấn chìm tất cả

Trận bão cát như bức tường cát khổng lồ đột ngột xuất hiện vắt ngang qua bầy trời ở Arizona, Mỹ. (đọc thêm)