Hàng ngàn bạn trẻ tham gia hiến máu trong ngày Chủ nhật đỏ tại Nghệ An.

Hàng ngàn bạn trẻ tham gia hiến máu trong ngày Chủ nhật đỏ tại Nghệ An. (đọc thêm)