Lăng mạ, tấn công cán bộ xử lý lấn chiếm vỉa hè sẽ bị xử phạt thế nào?

Lăng mạ, tấn công cán bộ xử lý lấn chiếm vỉa hè sẽ bị xử phạt thế nào? (đọc thêm)